Địa điểm

Tour du lịch Úc

[TOUR THÁNG 10] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY JESTAR AIRWAY (3 SAO).

Số chỗ còn nhận: 44
 • 08;22/10/2023 Khởi hành: 08;22/10/2023
 • 6 Ngày 5 Đêm Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
42.990.000₫

[TOUR THÁNG 9] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY JESTAR AIRWAY (3 SAO).

Số chỗ còn nhận: 44
 • 03;17/09/2023 Khởi hành: 03;17/09/2023
 • 6 Ngày 5 Đêm Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
42.990.000₫

[TOUR THÁNG 8] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY JESTAR AIRWAY (3 SAO).

Số chỗ còn nhận: 44
 • 13;20/08/2023 Khởi hành: 13;20/08/2023
 • 6 Ngày 5 Đêm Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
42.990.000₫

[TOUR THÁNG 12] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY BAMBOO AIRWAY (4 SAO).

Số chỗ còn nhận: 45
 • 05/12/2023 Khởi hành: 05/12/2023
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
53.990.000₫

[TOUR THÁNG 11] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY BAMBOO AIRWAY (4 SAO).

Số chỗ còn nhận: 45
 • 07;28/11/2023 Khởi hành: 07;28/11/2023
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
53.990.000₫

[TOUR THÁNG 10] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY BAMBOO AIRWAY (4 SAO).

Số chỗ còn nhận: 45
 • 17;31/10/2023 Khởi hành: 17;31/10/2023
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
53.990.000₫

[TOUR THÁNG 9] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY BAMBOO AIRWAY (4 SAO).

Số chỗ còn nhận: 45
 • 12;26/12/2023 Khởi hành: 12;26/12/2023
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
49.999.000₫

[TOUR THÁNG 8] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY BAMBOO AIRWAY (4 SAO).

Số chỗ còn nhận: 45
 • 08;29/08/2023 Khởi hành: 08;29/08/2023
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
49.999.000₫

[TOUR THÁNG 7] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY BAMBOO AIRWAY (4 SAO).

Số chỗ còn nhận: 45
 • 18/07/2023 Khởi hành: 18/07/2023
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
56.999.000₫

[TOUR THÁNG 7] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY JESTAR AIRWAY (3 SAO).

Số chỗ còn nhận: 44
 • 09;23/07/2023 Khởi hành: 09;23/07/2023
 • 6 Ngày 5 Đêm Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
42.990.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0778889486
x
.