Địa điểm

CHÂU MỸ - CHÂU ÚC - CHÂU PHI

Tour Du Lịch Bờ Tây Hoa Kỳ

Số chỗ còn nhận: 60
 • 05/11/2023 Khởi hành: 05/11/2023
 • 8 ngày 7 đêm Thời gian: 8 ngày 7 đêm
63.990.000₫

Tour Du Lịch Mỹ Liên Tuyến Đông Tây

Số chỗ còn nhận: 60
 • 07;21;18/10/2023 Khởi hành: 07;21;18/10/2023
 • 10 ngày 9 đêm Thời gian: 10 ngày 9 đêm
87.990.000₫

TOUR DU LỊCH ÚC GIÁ RẺ 3 SAO 3N2Đ

Số chỗ còn nhận: 99+
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
19.990.000₫

[TOUR THÁNG 10] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY JESTAR AIRWAY (3 SAO).

Số chỗ còn nhận: 44
 • 08;22/10/2023 Khởi hành: 08;22/10/2023
 • 6 Ngày 5 Đêm Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
42.990.000₫

[TOUR THÁNG 9] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY JESTAR AIRWAY (3 SAO).

Số chỗ còn nhận: 44
 • 03;17/09/2023 Khởi hành: 03;17/09/2023
 • 6 Ngày 5 Đêm Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
42.990.000₫

[TOUR THÁNG 8] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY JESTAR AIRWAY (3 SAO).

Số chỗ còn nhận: 44
 • 13;20/08/2023 Khởi hành: 13;20/08/2023
 • 6 Ngày 5 Đêm Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
42.990.000₫

[TOUR THÁNG 12] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY BAMBOO AIRWAY (4 SAO).

Số chỗ còn nhận: 45
 • 05/12/2023 Khởi hành: 05/12/2023
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
53.990.000₫

[TOUR THÁNG 11] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY BAMBOO AIRWAY (4 SAO).

Số chỗ còn nhận: 45
 • 07;28/11/2023 Khởi hành: 07;28/11/2023
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
53.990.000₫

[TOUR THÁNG 10] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY BAMBOO AIRWAY (4 SAO).

Số chỗ còn nhận: 45
 • 17;31/10/2023 Khởi hành: 17;31/10/2023
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
53.990.000₫

[TOUR THÁNG 9] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY BAMBOO AIRWAY (4 SAO).

Số chỗ còn nhận: 45
 • 12;26/09/2023 Khởi hành: 12;26/09/2023
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
50.999.000₫

[TOUR THÁNG 8] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY BAMBOO AIRWAY (4 SAO).

Số chỗ còn nhận: 45
 • 08;29/08/2023 Khởi hành: 08;29/08/2023
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
52.990.000₫

[TOUR THÁNG 7] DU LỊCH ÚC - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY BAMBOO AIRWAY (4 SAO).

Số chỗ còn nhận: 45
 • 18/07/2023 Khởi hành: 18/07/2023
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
56.990.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904423446
x
.