Địa điểm

Du Lịch Mỹ

TOUR DU LỊCH MỸ LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY CAO CẤP 12N11Đ 2023

Số chỗ còn nhận: 45
  • 05/06/2023 Khởi hành: 05/06/2023
  • 12 ngày 11 đêm Thời gian: 12 ngày 11 đêm
105.900.000₫

TOUR DU LỊCH MỸ: BỜ ĐÔNG HOA KỲ - THĂM THÂN 2023

Số chỗ còn nhận: 60
  • 15/04;25/05;22/06;05/07 Khởi hành: 15/04;25/05;22/06;05/07
  • 7 ngày 6 đêm Thời gian: 7 ngày 6 đêm
69.990.000₫

TOUR DU LỊCH MỸ: BỜ TÂY HOA KỲ - LOS ANGELES – HOLLYWOOD – LAS VEGAS – HOOVER DAM – THĂM THÂN 7N6Đ 2023

Số chỗ còn nhận: 29
  • 14/06 Khởi hành: 14/06
  • 7 ngày 6 đêm Thời gian: 7 ngày 6 đêm
60.990.000₫

TOUR DU LỊCH MỸ: BỜ TÂY HOA KỲ - LOS ANGELES – HOLLYWOOD – LAS VEGAS – HOOVER DAM – THĂM THÂN 7N6Đ 2023

Số chỗ còn nhận: 29
  • 24/05 Khởi hành: 24/05
  • 7 ngày 6 đêm Thời gian: 7 ngày 6 đêm
60.990.000₫

TOUR DU LỊCH MỸ: BỜ TÂY HOA KỲ - LOS ANGELES – HOLLYWOOD – LAS VEGAS – HOOVER DAM – THĂM THÂN 7N6Đ 2023

Số chỗ còn nhận: 29
  • 19/04 Khởi hành: 19/04
  • 7 ngày 6 đêm Thời gian: 7 ngày 6 đêm
60.990.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0778889486
x
.