DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

Phương tiện vận chuyển tùy thuộc theo từng chương trình du lịch. TOPTOUR cam kết thực hiện đúng tiêu chuẩn này đã nêu rõ trong phần “Bao gồm” hay hợp đồng du lịch kèm theo.

Với những chương trình đi bằng phương tiện vận chuyển công cộng, TOPTOUR có quyền báo trước Quý khách về thay đổi giờ (nếu thời gian cho phép) khởi hành cho phù hợp với yêu cầu của các nhà cung cấp. TOPTOUR không chịu trách nhiệm bồi hoàn và trách nhiệm pháp lý với những thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần do việc chậm trễ giờ giấc khởi hành của các phương tiện vận chuyển công cộng hoặc sự chậm trễ do chính hành khách gây ra. TOPTOUR chỉ thực hiện hành vi giúp đỡ để giảm bớt tổn thất kinh tế cho hành khách.

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904423446
x
.