Địa điểm

Du Lịch Úc

TOUR DU LỊCH ÚC 30/4/2023: SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY JESTAR AIRWAY (3 SAO).

Số chỗ còn nhận: 44
 • 30/04/2023 Khởi hành: 30/04/2023
 • 6 Ngày 5 Đêm Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
51.990.000₫

TOUR DU LỊCH AUSTRALIA - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY JESTAR AIRWAY (3 SAO).

Số chỗ còn nhận: 44
 • 26/02 ; 12;19/03 ; 9;16/04 ; 14;28/05 ; 11;25/06 Khởi hành: 26/02 ; 12;19/03 ; 9;16/04 ; 14;28/05 ; 11;25/06
 • 6 Ngày 5 Đêm Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
44.990.000₫

TOUR DU LỊCH AUSTRALIA - SYDNEY – MELBOURNE 6N5Đ - BAY BAMBOO AIRWAY (4 SAO).

Số chỗ còn nhận: 45
 • 05/02 ; 6;14;21/03 ; 4;25/04 ; 9;23/05 ; 13;20;27/06 Khởi hành: 05/02 ; 6;14;21/03 ; 4;25/04 ; 9;23/05 ; 13;20;27/06
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
51.990.000₫

TOUR DU LỊCH ÚC - SYDNEY -MELBOURNE 3 SAO (Mùng 3 tết AL)

Số chỗ còn nhận: 60
 • 24/01 Khởi hành: 24/01
 • 7 ngày 6 đêm Thời gian: 7 ngày 6 đêm
71.990.000₫

TOUR DU LỊCH ÚC - MELBOURNE - SYDNEY - 4 SAO (Mùng 2 tết AL)

Số chỗ còn nhận: 57
 • 23/1 Khởi hành: 23/1
 • 7 ngày 6 đêm Thời gian: 7 ngày 6 đêm
74.990.000₫

Tour Du Lịch ÚC - MELBOURNE - SYDNEY 7N6Đ

Số chỗ còn nhận: 46
 • 06/03/2023 Khởi hành: 06/03/2023
 • 7 ngày 6 đêm Thời gian: 7 ngày 6 đêm
51.990.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0904423446
x
.