Giờ UTC là gì? Cách đổi giờ UTC sang giờ Việt Nam.
14/06/2019

Giờ UTC là gì? Cách đổi giờ UTC sang giờ Việt Nam. Giờ UTC là gìUTC là gì? Giờ phối hợp quốc tế hay thời gian phối hợp quốc tế (tiếng Anh: Coordinated Universal Time) là một chuẩn quốc tế về ngày gờ thực hiện bằng phương pháp nguyên tử. UTC time được duy trì bởi […]

0904423446