Tour Du Lịch Trong Và Ngoài Nước

Tour Mỹ – Kết Nối Đầu Tư – Định Cư Cùng Gia Đình

Tour Mỹ – Kết Nối Đầu Tư – Định Cư Cùng Gia Đình

Mỹ, Houston - TX, Washington DC, Florida

Thời gian: 15 - 30.09.2019

Phương Tiện: Hàng không

Giá từ

240,000,000 VNĐ

0904423446